Magie & NadpřirozenoTo, co jest uzamčené za pomyslnými branami světů (+18)

Výklady andělských karet

Publikováno 11.07.2015 v 22:33 v kategorii Věštění, přečteno: 289x

http://www.nakridlechandelu.cz/


Jak používat karty POSELSTVÍ ARCHANDĚLŮ

Archandělé jsou velmi skuteční, mocní, nadkonfesijní andělé, kteří dohlížejí na anděly strážné. Můžete si je představit jako jakési manažery strážných andělů. Archandělé jsou poslové vyslaní Stvořitelem ke stvořeným bytostem a jejich úkolem je pomáhat nám v každé oblasti našeho života. Ochraňují nás a vedou a mají za úkol šířit na zemi mír a díky tomu, že jsou tak mocní, nás také motivují k činům.

Nejsou nijak omezeni časem ani prostorem, mohou tedy být současně se všemi, kteří je zavolají. Každý z nás může mít s archanděly vlastní jedinečné, osobní zážitky a rozhovory. Tato sada karet pracuje s patnácti archanděly z prastarých židovských, kabalistických, křesťanských, katolických a islámských obřadů, textů a nauk. Na kartách jsou uvedena jejich běžně užívaná jména, i když někteří archandělé jsou v různých náboženstvích známí i pod jinými jmény. Archanděla může zavolat na pomoc každý. K tomu, abyste upoutali jejich pozornost, nemusíte přednést nějakou formální prosbu, mít speciální vzdělání nebo náboženskou průpravu ani žít "bezchybně". Stačí pomyslet si archandělovo jméno a on se ocitne po vašem boku.

Archandělé vám budou s radostí pomáhat řešit každodenní záležitosti. Protože nejsou ničím omezováni, nemusíte se bát, že je odvádíte od důležitějších úkolů. Archandělé pracují společně s vašimi strážnými anděly na tom, aby vám zprostředkovali léčení, rady a zázraky.

Jak vykládat karty POSELSTVÍ ARCHANDĚLŮ

Existuje mnoho způsobů, jak s těmito kartami pracovat. Nebojte se, že byste mohli udělat chybu. I začátečník může provádět skvělé a přesné výklady. Každá karta, kterou vytáhnete, je důležitá. Je možné, že významu určité karty porozumíte až časem, mějte tedy při výkladu otevřenou mysl a věnujte pozornost své intuici, myšlenkám a dojmům. Důvěřujte svým pocitům a vykládáte-li karty jinému člověku, vyslovujte je nahlas.

Než si vyložíte:

Zhluboka dýchejte a vnímejte, jak vaše srdce zaplavuje karty láskyplnou energií vašeho vyššího já. V duchu přitom vyslovte modlitbu, která může znít například takto: "Drazí archandělé, děkuji vám, že napomáháte tomu, aby byl můj výklad přesný, podrobný a naplněný požehnáním pro všechny zúčastněné. Děkuji vám, že mi pomáháte pochopit hlubší význam."

Základní návod, jak postupovat při výkladu karet Poselství archandělů:

* Položte otázku.Můžete ji položit v duchu nebo nahlas; archandělé vás v obou případech uslyší. Otázka může být obecná nebo konkrétní.

* Zamíchejte karty. Zatímco budete míchat , položte v duchu archandělům otázku. V modlitbě je poproste, aby vám s vaším výkladem pomohli. Například takto: "Drazí archandělé, prosím, pomozte mi jasně slyšet, vidět, vnímat a cítit vaše skutečné instrukce. Prosím, veďte můj výklad, aby byl ve znamení Světla, aby byl konkrétní a správný a přinesl požehnání všem zúčastněným. Děkuji vám."

* Karta dne:Ráno nebo během dne, se archandělů zeptejte: "Co bych se podle vás měl/a dnes dozvědět?"Pak zamíchejte karty a otočte kartu dne. Pokud budete chtít, její text si opište na kus papíru, který mějte u sebe a připomínejte si její poselství.

* Tři karty:Otočte tři karty. Karta ležící vlevo hovoří o nejbližší minulosti s ohledem na situaci, na kterou jste se ptali. Prostřední karta popisuje její současný stav. A karta ležící vpravo ukazuje, jak se daná situace vyřeší nebo vyvine v případě, že myšlenky a přesvědčení všech zúčastněných zůstanou nezměněny (změna způsobu myšlení vede často k odlišnému výsledku).

1 – minulost
2 – současnost
3 – budoucnost

*Přečtěte si texty.Při čtení textu a prohlížení si obrázků na kartách, si všímejte dalších dojmů, které ve vás archandělé mohou podněcovat prostřednictvím vašich myšlenek, vnitřního hlasu, vizí nebo pocitů. Tyto dojmy vám pomohou přizpůsobit výklad vaší osobní situaci. Všimněte si motivu, společného jmenovatele, příběhu nebo prvku, který vybrané karty spojuje. I obrázek na kartě někdy obsahuje důležitou informaci, proto jej podrobně prozkoumejte. Pokud vám výklad stále nedává smysl, vyčkejte, dokud vám archandělé nepomohou pochopit jeho hlubší význam. Jestliže si významy karet odporují, může to znamenat, že prožíváte nějaký konflikt nebo že vaše myšlenky odbíhají od tématu a vaše víra kolísá.

* Důvěřujte.Intuice vyžaduje víru a důvěru ve vaši schopnost hovořit s Nebesy. Každý, včetně vás, má intuitivní schopnosti. Věřte ve správnost toho, co vás při přemýšlení o souvislosti karet s otázkou napadne jako první. Pokud budete opakovaně klást stejnou otázku, může být váš výklad nejasný. Opakování stejné otázky je projevem nedostatku víry, což se odrazí i na výkladu. Pokud k tomu dojde, požádejte archanděly, aby zvýšili vaši víru a důvěru ve vaše intuitivní schopnosti.


Jak používat karty ANDĚLSKÁ TERAPIE

Právě teď jsou kolem vás vaši strážní andělé a šeptají vám milující poselství, která vám mohou pomoci s každou oblastí vašeho života. Pokud je pro vás těžké rozpoznat, co vám vaši andělé říkají, pak vám tyto vykládací karty poselství těchto nebeských bytostí srozumitelně zprostředkují.

Andělská terapie je velmi účinným a bezpečným způsobem, jak se uzdravit ze strachu nebo jiných citových bloků. Pomůže vám přijímat andělské vedení, naplňovat vaše životní poslání, vyřešit nejrůznější záležitosti a vyléčit vaše tělo i život. Strážní andělé a archandělé, kteří vás obklopují, se řídí univerzálním zákonem svobodné vůle, což znamená, že vám bez vašeho svolení nemohou zasahovat do života. Když si nejste jisti tím, oč je požádat nebo jak je požádat, tyto vykládací karty vám s tím pomohou.

Karty Andělská terapie vám pomohou objasnit vaše skryté bloky, stejně jako přijmout pomoc andělů. Každá karta obsahuje návod, jak postupovat, abyste spustili proces uzdravování a uměli přijmout andělské vedení. Nechť vás tyto karty motivují k navázání bližšího vztahu s mocnými archanděly - zvláště s Michaelem, který vás ochraňuje a zbavuje účinků strachu; dále s Rafaelem, andělem léčitelem, který vám napomáhá k tomu, abyste si užívali své fyzické síly a vitality.

Jak vykládat karty ANDĚLSKÁ TERAPIE

Vykládací karty jsou prastarým, časem prověřeným způsobem, jak se spojit s anděly. Jsou založeny na Pýthagorově numerologii (esoterická nauka založená na získávání informací z čísel a jejich esencí), která vychází z toho, že všechna čísla a obrazy vibrují přesně daným matematickým způsobem.
S těmito vykládacími kartami se nikdy nemůžete zmýlit, protože podléhají neomylnému zákonu přitažlivosti. To znamená, že vaše otázky (nebo otázky osoby, které vykládáte) přitahují karty, které představují jedinou správnou odpověď. Proto vždy vytáhnete kartu, jejíž vibrace odpovídá vibraci otázky.

Než si vyložíte:

Zhluboka dýchejte a vnímejte, jak vaše srdce zaplavuje karty láskyplnou energií vašeho vyššího já. V duchu přitom vyslovte slova, která můžou znít například takto: „Prosím, aby všechny výklady, které učiním s těmito kartami, byly přesné a výstižné a přinesly požehnání každému, koho se týkají. Pomozte mi prosím, abych zůstal/a ve svém vyšším Já, abych tak mohl/a zřetelně slyšet, vidět, cítit a vnímat božská poselství, která budou chtít prostřednictvím těchto výkladů přicházet."Prostřednictvím modlitby můžete požádat při výkladu karet o jakoukoli pomoc, například o jistotu, jasné vnímání, soucit a podobně. Karty tak ponesou vaše osobní vibrace a otisk vašeho záměru.

* Požádejte o ochranu archanděla Michaela.Když jej o to požádáte, dohlédne archanděl Michael na vaše výklady a zajistí, že vás při nich budou provázet pouze láskyplné myšlenky a pocity. Michael vás také ochrání před myšlenkami nebo energiemi založenými na strachu, ať už budou pocházet od vás, nebo od jiných lidí.
Michael pomáhá každému, kdo jej o pomoc požádá. K získání jeho pomoci není potřeba žádných zvláštních invokací ani průpravy. Zcela postačí upřímná prosba v následujícím smyslu: „Archanděli Michaeli, prosím, abys stál po mém boku a dohlížel na mě během tohoto karetního výkladu a abys zajistil, že se jeho prostřednictvím projeví pouze Boží láska a moudrost."

* Položte otázku.Myslete na otázku, na kterou byste rádi znali odpověď. Pokud vykládáte karty jiné osobě, požádejte ji, aby na otázku myslela ona nebo ji vyslovila. Andělé a archandělé slyší vaše myšlenky, takže dotazy nemusíte vyslovovat nahlas.

* Zamíchejte karty.Při míchání karet se soustřeďte na otázku a požádejte anděly, aby vám pomohli odpověď zformulovat a pochopit jejich vedení. Při míchání se nalaďte na své pocity, myšlenky, slova a vnitřní obrazy. Tato božská poselství vám pomohou blíže porozumět významu karet, které si vytáhnete. Proto těmto vjemům věnujte pozornost. Může vás také napadnout, že byste měli přestat míchat, nebo dokonce můžete zaslechnout slova: „Už přestaň míchat." Věřte těmto božským poselstvím a respektujte je, protože vám pomáhají s výkladem.

* Karta dne:Ráno nebo během dne, se archandělů zeptejte: "Co bych se podle vás měl/a dnes dozvědět?"Pak zamíchejte karty a otočte kartu dne. Pokud budete chtít, její text si opište na kus papíru, který mějte u sebe a připomínejte si její poselství.

* Tři karty:Otočte tři karty. Karta ležící vlevo hovoří o nejbližší minulosti s ohledem na situaci, na kterou jste se ptali. Prostřední karta popisuje její současný stav. A karta ležící vpravo ukazuje vaši nejbližší budoucnost, jak se daná situace vyřeší nebo vyvine v případě, že myšlenky a přesvědčení všech zúčastněných zůstanou nezměněny (změna způsobu myšlení vede často k odlišnému výsledku).

1 – minulost
2 – současnost
3 – budoucnost

*Přečtěte si texty. Při čtení opět věnujte pozornost všem svým myšlenkám nebo pocitům, protože představují osobní upřesnění odpovědí. Poté si přečtěte odstavec nazvaný „Jak postupovat", který je uveden u každé karty, a postupujte podle něj.

O archandělích Michaelovi a Rafaelovi
V tomto souboru vykládacích karet jsou silně přítomni dva z nejmocnějších archandělů, Michael a Rafael, jelikož právě oni jsou pro Andělskou terapii a vedení nepostradatelní. Oba jsou anděly, kteří nepřísluší žádné církvi, což znamená, že abyste mohli přijmout jejich pomoc, nemusíte být vyznavači žádného konkrétního náboženství. Tito archandělé jsou také zcela neomezeni hmotou a časem, takže jsou schopni v každém okamžiku pomáhat všem, kdo je o pomoc požádají (a s každou osobou mají jedinečnou a osobní interakci).
Michaelovo jméno znamená „Ten, který je jako Bůh" a tento archanděl je mocným vykonavatelem Boží vůle kázajícím mír na Zemi. Michael ví, jaké je vaše božské životní poslání, proto jej žádejte o vedení na cestě za naplněním své duchovně smysluplné kariéry. Je také andělem ochráncem, který vás zaštítí před energií strachu a bdí nad bezpečím vás i vašich blízkých.
Rafaelovo jméno znamená „Bůh léčí". Rafael je nebeský anděl léčitel, který dohlíží na všechno, co souvisí se zdravím. Můžete jej zavolat na pomoc sami pro sebe nebo pro kohokoli, kdo je nemocen (včetně zvířat). Rafael nikdy neporuší zákon svobodné vůle, pokud si někdo nepřeje být uzdraven. Jeho přítomnost však přináší klid, který je základem zdraví.Jak používat karty ANDĚLÉ A SVATÍ

Karty Andělů a Svatých vám pomohou spojit se bezpečným a láskyplným způsobem s Nebesy. Pomohou vám naslouchat a lépe porozumět znamením, jež vám a vašim blízkým vysílá Svatá trojice, Andělé a Svatí. Pomohou vám, odpovědi na důležité otázky, týkající se vašeho zdraví, financí, kariéry, rodiny a jiných životních oblastí, které získáte, byly co nejpřesnější.

Karty byly vytvářeny s láskou a úmyslem, aby pomohly všem, kteří se nacházejí v těžké situaci. Jejich účelem je přinést vnitřní mír těm, kteří trpí a budou jejich prostřednictvím hledat odpovědi na své otázky. Jejich cílem je napomoci vám k vytvoření pevného spojení s Bohem, Svatými i Anděly.

Jak vykládat karty ANDĚLÉ A SVATÍ

Práce s vykládacími kartami je velmi prostá. Je důležité, abyste při vytažení karty pozorně sledovali vlastní myšlenky a pocity, protože vaše nitro překládá Božská znamení do vám srozumitelného jazyka.

Svatí jsou andělské bytosti plné lásky a jsou velkým spojencem každého, kdo si je zavolá na pomoc, bez ohledu na vyznání žádajícího. Proto jsou Svatí! Totéž platí o Kristu, Archandělech a Andělech. Oni všichni jsou připraveni pomáhat nám v hledání vnitřního míru, který pochází od Boha. Proto jsou i tyto vznešené duchovní bytosti nablízku všem bez ohledu na vyznání a víru.

Všechny obrázky, stejně jako všechna znamení, jsou plné lásky a povzbuzení a odrážejí nekonečnou Boží lásku, kterou vůči nám všem Bůh chová. Upřímně se modlím, abyste při práci s těmito kartami našli cestu, vytvořili si důvěrné spojení s Bohem, naším Stvořitelem, a uvěřili, že nikdy nejste osamoceni.

Než si vyložíte:

Čím budete během vytažení karet uvolněnější, tím jednodušší pro vás bude pochopit odpověď, kterou vám karty nabízejí. Urputná snaha pochopit význam odpovědi naopak schopnost přijímat nebeská znamení blokuje. Pokud je to třeba, požádejte Anděly a Svaté, aby vám pomohli se uvolnit a otevřít se božské energii.

Zhluboka dýchejte a vnímejte, jak vaše srdce zaplavuje karty láskyplnou energií vašeho vyššího já. Pak proneste modlitbu popisující vaše úmysly i potřeby, například takto: „Bože, Duchu Svatý a Ježíši, Svatí a Andělé, žádám Vás, aby byl každý můj výklad přesný, pravdivý a aby přinesl požehnání všem, kterých se týká. Prosím vás, abyste nade mnou při výkladu bděli a dovolili, aby ke mně promlouvali jen Boží poslové a služebníci. Napomozte mi k tomu, abych jasně vnímal Božské vedení, o které žádám. Pomozte mi prosím, abych nepropadl pýše a abych byl schopen říkat to, co si myslím, s láskou. Děkuji vám za vaši pomoc. Amen."

* Položte otázku.Nyní položte otázku. Otázku můžete pronést nahlas nebo v duchu. Pošlete otázku Nebesům a mějte důvěru, že se vám dostane odpovědi.

* Karta dne:Ráno nebo během dne, se archandělů zeptejte: "Co bych se podle vás měl/a dnes dozvědět?"Pak vytáhněte kartu. Pokud budete chtít, její text si opište na kus papíru, který mějte u sebe a připomínejte si její poselství.

* Tři karty:Otočte tři karty. Karta ležící vlevo hovoří o nejbližší minulosti s ohledem na situaci, na kterou jste se ptali. Prostřední karta popisuje její současný stav. A karta ležící vpravo ukazuje vaši nejbližší budoucnost, jak se daná situace vyřeší nebo vyvine v případě, že myšlenky a přesvědčení všech zúčastněných zůstanou nezměněny (změna způsobu myšlení vede často k odlišnému výsledku).

1 – minulost
2 – současnost
3 – budoucnost

Další typy výkladů
Vedle výkladu se třemi kartami můžete karet využít i k získání okamžité - rychlé odpovědi - na následující otázky:

Kdo nade mnou v této věci bdí?
Zajímá vás, kteří Svatí a Andělé vás vedou a pomáhají vám? Bdí nad vámi Svatý či Anděl, jehož jméno najdete napsáno na kartě. Pokud na kartě bude napsáno například „Anděl Strážný", znamená to, že v záležitosti, na kterou se ptáte, nad vámi bdí váš osobní Anděl Strážný. Každý z nás má několik Strážných Andělů, kteří jsou nám neustále po boku.Tato metoda vám také pomůže zjistit, kterého Svatého či Anděla byste si měli u té které záležitosti zavolat na pomoc.

Co dnes potřebuji vědět?
Toto je vynikající otázka pro každé ráno. Směřujte je ke svým Andělům a Svatým. Potom se soustřeďte na svou otázku a vytáhněte kartu. Karta vám dá téma, které bude ústředním motivem celého vašeho dne. Kartu si můžete ofotit a nebo si můžete na kousek papíru napsat, co znamená, abyste si téma mohli připomínat během celého dne.

* Přečtěte si texty. Nejdříve si dobře prohlédněte obrázky a přečtěte si, co je na každé kartě napsáno, protože to je součástí vaší odpovědi. Svatí i Andělé vám také sešlou další informace v podobě pocitů či myšlenek. Že pocházejí od Boha, poznáte podle toho, že budou láskyplné a moudré, protože Boží láska je vždy plná podpory, motivace, inspirace a vždy nabízí řešení jakékoli situace. Při čtení opět věnujte pozornost všem svým myšlenkám nebo pocitům, protože představují osobní upřesnění odpovědí. Pokud jste nepochopili odpověď, kterou jste dostali, požádejte Svaté a Anděly, aby vám dali další znamení, tentokrát z fyzického světa, která vám pomohou výklad pochopit.

Je dobré si vést deník, do kterého si budete zaznamenávat jak své otázky, tak odpovědi, tj. karty, které si na danou otázku vytáhnete. Po čase se budete díky této pomůcce lépe orientovat ve významu odpovědí. Mnohdy je také jednodušší pochopit význam odpovědi až s odstupem času při ohlédnutí nazpět. A konečně vám tyto záznamy pomohou získat k božské odpovědi, které se vám dostává pomocí karet a znamení, naprostou důvěru.

Pamatujte si, že vždy můžete ovlivnit výsledek jakékoli situace modlením a pozitivním přístupem. Svatí a Andělé jsou připraveni vám pomoci změnit vaši budoucnost, pokud je o to požádáte a budete-li vůči jejich pomoci otevřeni.


Jak používat karty POSELSTVÍ BOHYNÍ.

Poselství Bohyní vám umožní vykládat s nejvyšší přesností karty sobě i ostatním. Vykládací karty jsou starověkým a časem prověřeným věšteckým nástrojem, který vám dovolí nahlížet do budoucnosti. Jsou založeny na zákonu magnetické přitažlivosti. Karty jsou tak přitahovány energií a myšlenkami dané osoby. Vzhledem k tomu, že vaše myšlenky a názory vytvářejí vaši budoucnost, mohou vám karty umožnit pohled na to, kam se ubírají vaše vztahy, kariéra, finance, zdraví i jiné oblasti.

Tento karetní soubor neobsahuje žádné děsivé karty, protože karty v něm obsažené odrážejí milující stránku všech bohyň, jež jsou na nich vyobrazeny. Bohyně jsou jedním z dávnověkých prvků duchovnosti a náboženství ve vývoji lidstva a představují ženský aspekt našeho Stvořitele. Pro západní civilizace je bezpochyby nejznámější bohy­ní Panna Marie. Na kartách však najdete i bohyně další, které vám láskyplně nabídnou pomoc v kte­rékoli oblasti života. Bohyně působí ruku v ruce s Anděly. Pocházejí nejen ze starověkých kultur, rodí se i bohyně nové prostřednictvím kultur a ná­boženství moderních. Na kartách naleznete bohyně řecké, římské, egyptské, mayské, africké, křesťan­ské, tibetské a buddhistické.

Necháte-li je na sebe prostřednictvím těchto karet působit, nejenže posílíte ženskou stránku své duše a moudrost, která s ní souvisí, ale také uzdra­víte vše, co je na ní bolavé a zraněné. Tato ženská stránka je obsažena jak v duši ženy, tak muže.

Tyto karty vám také pomohou prohloubit vaši intuici a jasnozřivost. Bohyně pročistí a uvolní vaši srdeční čakru, což se projeví ve zlepšení vašich schopností zhmotňovat vaše přání. Čím více umí­me se svou ženskou stránkou pracovat, tím se stává náš svět vyváženějším, protože nedisponujeme jen částí energie již zastaralé vlády patriarchátu. Ener­gie, kterou bohyně vyzařují, obnovuje a podporuje schopnost vážit si Matky Přírody, stejně jako dává schopnost pečovat co nejlépe o vysoce citlivé děti, které se dnes rodí (děti známé jako indigové, krys­talové a duhové).

Jak vykládat karty POSELSTVÍ BOHYNÍ

Zavřete oči a zhluboka se nadechněte. Pro­neste přitom modlitbu a vyslovte svůj záměr či přání, jako například: „Prosím, aby všechny mé výklady byly přesné, jasné a plné hojivé energie. Prosím při výkladu o pomoc a vedení. Prosím o to, abych jasně slyšel/a, vi­děl/a, chápal/a a cítil/a pravý význam odpovědí, třeba­že by byl skrytý. Dále prosím, aby byl každý můj výklad pro všechny požehnáním."

* Položte otázku.Pokud vykládáte karty sami sobě, začněte tím, že se budete soustředit na svou otázku. Požádejte nebesa, aby vám pomohla při­jmout jasnou odpověď. Kdykoli pocítíte potřebu vytáhněte si kartu.

* Tři karty: První karta - nalevo - vypovídá o právě proži­té minulosti ve vztahu k vaší otázce. Prostřední karta se soustředí na přítomnost a třetí karta - vpravo - vám dává nahlédnout do budoucího vývoje dané otázky. Pokud změníte na dané téma svůj náhled, výsledek může být nakonec pozitivnější, než jaký vyšel v kartách.

Při výkladu karet si bedlivě všímejte svých pocitů a intuitivních vjemů. Když se podíváte na kartu poprvé, dávejte pozor na to, co vás při tom napadne. Všímejte si také, jak na karty reaguje vaše tělo. Vaše tělo je totiž tím nejpřesnějším věšteckým nástrojem, který k vám promlouvá prostřednictvím vašich emocí a fyzických pocitů či stavů. Stejně tak hraje velkou roli umělecké ztvárnění karty, které vám může pomoci pochopit od­pověď ještě lépe.

Pokud karty vykládáte druhé osobě, požádejte ji, aby vám sdělila svou otázku. Soustřeďte se na ni. Také když vykládáte druhým, klikněte na kartu, jakmile vás k tomu vaše intuice pobídne. Intu­ici můžete vnímat buď jako vnitřní hlas, pocit, anebo náhlé uvědomění. Ve výkladu postupujte podle výše uvedeného návodu.

Jestliže karty neodpovídají přímo na polože­nou otázku, zeptejte se dané osoby, zda její otázka neobsahovala nějakou skrytou podotázku. Karty totiž odpovídají na skutečnou otázku, nikoli na její formulaci. Lidé se mohou například ptát na svůj vztah, a přitom je ve skutečnosti na vztahu zajímá jejich finanční situace, která vychází z jejich závis­losti na partnerovi. Karty jsou schopny odpovědět vám na každou otázku, jen musí být přesně a jasně položena.

Když vykládáte karty někomu jinému, nej­spíš si často pomyslíte: „Copak ty karty vykládám sobě?" Zmíněné téma vám totiž připadá důvěrně známé a osobně aktuální. Mnohokrát se stane, že výklad je určen nejen dané osobě, ale také vám. Pro klienta má stoprocentní platnost, jen se ještě navíc týká vás a témat, kterými se právě zabýváte.

Tutéž otázku můžete pokládat několikrát, abys­te získali dodatečné informace a ujištění. Většinou si však v takovém případě vytáhnete tytéž karty. Budete-li však kartám neodbytně pokládat sou­stavně tutéž otázku, odpovědi začnou být zmatené a beze smyslu. Nejste-li si odpovědi jisti, požádejte bohyně, aby vám daly nějaké jasné znamení, že jste jejich odpověď pochopili správně.

U některých karet se vám může zdát, že mají feminní, čistě ženský význam, jako například Velekněžka, Zaříkávačka a Čarodějka. Pokud jste však muž nebo vykládáte-li karty muži, nelekejte se, pro­tože i tak se jejich vzkazy týkají mužů. Jedná se totiž o univerzální ženský princip přítomný v duši kaž­dého člověka. Jinými slovy, každý muž má v sobě energii, kterou představují dané bohyně. Můžete si je v duchu klidně nahradit slovy v mužském rodu, například Velekněz místo Velekněžky.

Možnosti výkladu:Množství způsobů vykládání je neomezené. Nechte se intuitivně vést a využívejte svou představivost, abyste si vytvořili svou vlastní metodu. Následuje několik příkladů pro inspiraci: Co bych dnes měl/a vědět? Tuto otázku můžete položit kartám každé ráno, když začínáte nový den. Soustřeďte se na ni při vytahování karet a pak ji umístěte na viditelné místo, aby vám byla celý den inspirací, můžete si ji okopírovat, nebo vyfotit. Co bych měl/a vědět o této osobě? Pokud se ptáte na určitou osobu. Pomocí karet můžete získat odpověď na ja­koukoli svou otázku. Stačí na ni myslet a potom vytáhnout kartu.

Která bohyně je se mnou? Která bohyně je pro mou práci s kartami nejdůležitější?Svou otázku můžete položit a poté si vytáhnout jednu nebo více karet jako od­pověď, abyste zjistili, se kterými bohyněmi jste pro­pojeni, a se kterými tedy již při výkladu spolupra­cujete. Anebo se můžete otázat, kterou z nich byste si měli pro daný výklad zavolat na pomoc. Vzývání bohyní: K tomu, abyste si mohli bohyně zavolat na pomoc či je požádat o léčení, není třeba žádného zvláštního školení ani vzdělání, dokonce ani talentu. Přijdou ke každému, kdo je zavolá s upřímným srdcem. Jedním ze způsobů je, že v ruce budete držet kartu s bohyní, s níž se chcete spojit. Nebo si jen v duchu pomyslete její jméno či je tiše zašeptejte. Nebo ji klidně zavolejte nahlas. Dokonce jí můžete napsat dopis ve svém deníku. Můžete ji také požádat, aby vám dala nějaké jasné znamení, že je s vámi. Nedik­tujte jí však, jaké znamení by vám měla dát, dovolte jí, aby vás překvapila svou tvořivostí. Brzy pocítíte její milující a uzdravující energii.Komentáře

Celkem 0 komentářů

 • Neregistrovaný uživatel

  Jméno: Přihlásit se

  Blog:

  Obsah zprávy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovězte na otázku: Co je dnes za den?Návštěvní kniha