Magie & NadpřirozenoTo, co jest uzamčené za pomyslnými branami světů (+18)

Takový úvodník a význam znamení (Astrologie III.)

Publikováno 10.07.2015 v 20:40 v kategorii Astrologie a posvátná geometrie, přečteno: 110x

http://cernaluna.sweb.cz/astrokurs/
Zdánlivá dráha, po které se pohybuje na obloze Slunce, se nazývá ekliptika. 1 celý sluneční cyklus je 1 rok. Ekliptika je rozdělena na 12 stejně dlouhých úseků, cyklus zvířetníkových (zodiakálních znamení). Ekliptika svírá s rovníkem úhel cca 23° 27‘, tentoúhel se mění (v.d.) Proto dochází ke střídání ročních dob. Každoročně 21.3. dospěje Slunce do bodu, kde ekliptika protíná rovník. To je jarní bod, 0°^, den jarní rovnodennosti. Na severní polokouli začíná jaro. Slunce pak pokračuje dál na sever, okolo 21.6. dosahuje nejvyšší severní polohy, 0° a. Den je nejdelší a noc nejkratší. To je den letního slunovratu. Slunce se obrací k jihu. Začíná léto. Okolo 23.9. dosáhne Slunce bodu, kde opět ekliptika protíná rovník. To je 0° d, den podzimní rovnodennosti. Začíná podzim. Slunce pokračuje dále k jihu a 21.12. dosáhne 0°g. To je den zimního slunovratu, nejkratší den. Začíná zima a dny se počínají prodlužovat.

Ekliptika má 360°, je rozdělena na 12 znamení po 30°. Jarní bod, den jarní rovnodennosti, je vždy 0° ^. To je tropický zvěrokruh. Vzhledem k precesi, zpětnému pohybu, se jarní bod vzhledem k souhvězdím (tj. zodiaku siderickému) pohybuje cca o 1° za 72 let. Nyní (1.3.1999) je na 5° 16’i zodiaku siderického. Věk Vodnáře nastane při vstupu jarního bodu do0° h siderického zodiaku, což bude v r. 2380.

Živlová teorie – podle starověkých i středověkých myslitelů se svět skládá ze 4 živlů (oheň, voda, vzduch, země). Země – skupenství pevné, voda kapalné, vzduch plynné, oheň plazmatické. Každý živel se projevuje ve 3 formách – základní (kardinální), pevné (fixní) a proměnlivé (mutuální). Kombinací živlů a forem je 12, každému ze znamení zodiaku přísluší právě jedna. (v.d)

Časové pojmy

· střední sluneční den – 24 hodin po 60 minutách nebo 3600 sekundách

· pravý sluneční den – doba mezi 2 po sobě následujícími kulminacemi Slunce, proměnná doba

· hvězdný den – perioda rotace Země 23h 56 min 4,09054 sekund (také doba mezi 2 kulminacemi stálice)

· přechod ze slunečního času na hvězdný čas : 1,002737909

· tropický rok – doba mezi 2 po sobě následujícími průchody Slunce bodem jarní rovnodennosti 365 dní 5 hodin 48 minut 45,71 sekund = 365,2422 dne

· synodický měsíc – doba mezi 2 stejnými fázemi měsíce (tj vztah Slunce – Luna) 29 dní 12 hod. 44 min. 2,8 sec = 29,530588 dne

· siderický měsíc – perioda rotace Měsíce vzhledem ke hvězdám (tj. za jak dlouho Luna dospěje na to samé místo siderického zvěrokruhu) – 27 dní 7 hod. 43 min 11,5 sec = 27,32166088 dne

· tropický měsíc – perioda rotace Měsíce vzhledem k tropickému zvěrokruhu (tj. za jak dlouho Luna dospěje na to samé místo tropického zvěrokruhu) – 27,321582 dne

Další důležité pojmy

· Rektascenze – vzdálenost hvězdy měřená od jarního (0° ^) na rovníku ve stupních.

· Deklinace – vzdálenost hvězdy od rovníku, měřená na kruhu vedeném oběma póly světového rovníku a hvězdou.

· Ekliptikální délka – vzdálenost hvězdy měřená od jarního bodu na ekliptice (tj úhel, který svírá přímka Země-Jarní bod s přímkou Země-hvězda. (udává se ve stupních)

· Ekliptikální šířka – vzdálenost hvězdy od ekliptiky, měřená na oblouku vedeném oběma póly světovými a onou hvězdou

· Obzor – z bodu, kde jsme vedeme přímku do středu Země. Tato přímka je kolmá k obzorníkové rovině. Tato rovina protíná nebeskou báň v obzorníkové kružnici.

· Ascendent (dále jen AS)– východní průsečík obzorníkové kružnice a ekliptiky. Hrot 1. domu horoskopu (v.d.)

· Descendent – (dále jen DS) - západní průsečík obzorníkové kružnice a ekliptiky. Je od ascendentu vzdálen 180 stupňů na ekliptice.

· Medium coeli (dále jen MC)– střed nebes. Průsečík ekliptiky a místního poledníku nad obzorem. Místo, kde vrcholí hvězdy

· Immum coeli (dále jen IC) – hlubina nebes. Protilehlý bod Mediu Coeli.

Osa AS-DS a MC-IC tvoří osy horoskopu a dělí horoskop na čtyři kvadranty. Jejich význam si probereme při výkladu domů.

Znamení zvěrokruhu a jejich charakteristika

Kardinální - základní forma představuje princip změny a rozmachu. Je to energie zplozená rovnodenností a slunovratem a odpovídá aktivním a energickým postojům a životním zkušenostem.

Fixní– pevná forma odpovídá principu vnitřní struktury a definice. Energie a impuls se koncentrují a stabilizují.

Mutuální– proměnlivá forma představuje princip flexibility a přizpůsobivosti, distribuci energie a její zevšeobecňování.

Beran ^

Klíčové termíny – jsem, nejdřív Já. Základní oheň. Vládce Mars. Představuje vůli a proces bytí. Touha, odvaha, impulsivita, nezávislost, dynamičnost, rozhodnost, tvrdohlavost, arogance, panovačnost. V humanistické astrologii symbolizuje prvotní tvůrčí impuls, po němž se z dosud nediferencovaného oceánu kolektivního a individuálního nevědomí (předcházejícího znamení Ryb) začíná vynořovat vědomí individuální.

Slavní Berani : Dean Acheson, Otto von Bismarck, Marlon Brando, Charles Chaplin, Nikita S. Chruščov, Werner von Braun, Tennessee Williams

Býk _

Klíčové termíny – mám, dopřávám si. Pevná země. Vládce Venuše-Jitřenka. Představuje princip vlastního úsilí , energii zhušťující se v hmotu a proces ztotožňování se s hmotou. Vlastnictví, praktičnost, konzervativismus, setrvačnost, stálost, trpělivost, vytrvalost, důslednost, klid, hmotařství, lakota, chtivost. V HA symbolizuje fázi posílení sebevědomí skrze ztotožnění se s hmotou a metodičnost. Bankéři jsou většinou Býci.

Slavní Býci : Fred Astaire, Honoré de Balzac, Kateřina II., Sigmund Freud, Vladimír Nabokov, Harry Truman, Shirley Temple

Blíženci `

Klíčové termíny – přemýšlím, osnovuji. Pohyblivý vzduch. Vládce Merkur- Prométheus. Představuje proces sdružování a rozvíjení vztahů. Přizpůsobivost, sdílnost, všestrannost, objektivita, intelektualita, novátorství, zájem o svět a o lidi, intrikářství, povrchnost, nesoustředěnost, nestálost. V HA symbolizují subjektivně, osobně zaměřené myšlení, asociační schopnosti. vytváření systémů a technik, cstup do vztahů s lidmi v nejbližším prostředí a komunikaci.

Slavní Blíženci : A.C.Doyle, Bob Dylan, John Kennedy, Marilyn Monroe, Václav Klaus

Rak a

Klíčové termíny – cítím. Základní voda. Vládce Luna. V HA Představuje princip růstu, změnu zaměření, soustředění energie a činnosti do úzce vymezené oblasti. Jeho posláním je integrace. Tradičně : domov, rodina, kořeny, vlast. Citovost, soucit, romantismus, intuice, fantazie, péče, nedůtklivost, ustaranost, samolibost.

Slavní Raci : John Q. Adams, Louis Armstrong, Julius Caesar, Marc Chagall, Marcel Proust, Gina Lollobrigida, Rembrandt, Ringo Starr, vévoda z Windsoru

Lev b

Klíčové termíny – tvořím, předstírám. Pevný oheň. Vládce Slunce. Představuje princip tvoření a vyjadřování a energii na to spotřebovanou. Tvorba, vyjadřování, sebedůvěra, okázalost, důstojnost, autorita, potěšení. Velkorysost, sebevědomí, šlechetnost, vznešenost, otevřenost, ochrana, tvorba, pýcha, arogance, autokracie, egocentrismus. V HA znamená dramatické vyjadřování vlastní osobnosti., tedy prostředek, kterým lze dosáhnout společenského uznání.

Slavní Lvi : Napoleon, Fidel Castro, John Galsworthy, Alfred Hitchcock, Aldous Huxley, Carl Gustav Jung, Jacqueline Kennedyová, George Bertrand Shaw.

Panna c

Klíčové termíny – sloužím, obávám se. Proměnlivá země. Vládce Merkur- Epimétheus. Princip uspořádání na základě odlišnosti, zvládnutí techniky , přepnutí energie a usměrnění emocí. Bystrost, skromnost, čistota, důkladnost, důvěryhodnost, pracovitost, střízlivost, skepse, nenáročnost, analýza, konkrétnost, malichernost, suchopárnost, citový chlad, nuda. Sklon k řemeslu a pracovně podřízenému postavení.

Slavné Panny : Theodor Dreiser, Alžběta I., Johann Wolfgang Goethe, Lyndon Johnson, Elia Kazan, kardinál Richelieu.

Váhy d

Klíčové termíny – spolupracuji, odkládám. Základní vzduch. Vládce Venuše – Večernice. Idealistické principy. Vybranost, diplomacie, nestrannost, půvab, hledání kompromisu, respektování partnerů, apatie, nestálost, nerozhodnost, pohodlnost, nedbalost, oportunismus. V HA znamenají definitivní stanovení systému hodnot, ideálů a společenského standardu.

Slavné Váhy: Brigitte Bardotová, David Ben-Gurion, Truman Capote, Dwight David Eisenhower, William Faulkner, Mahatma Gándhí, Václav Havel, Miloš Zeman.

Štír e

Klíčové termíny – toužím, vyžaduji. Pevná voda. Vládce Mars (na úrovni biologické) a Pluto (na úrovních vyšších). Představuje sex a sexuální energii v tvůrčích, dynamických aspektech a proces identifikace s vyšším celkem. Erotika, vůle, magie, okultismus, smrt, ponor do hlubin, soustředění, vytrvalost, upřímnost, erotické fantazie, morbidní fantazie, mstivost, neschopnost odpouštět a zapomínat. V HA představuje tvůrčí napětí a uvědomování si duality, snahu splynout s vyšším organickým celkem.

Slavní Štíři : Marie Antoinetta, Richard Burton, Čankajšek, princ Charles, Marie Curie, Charles de Gaulle, Indira Gándhíová, Grace Kellyová, Vivien Leighová, Douglas Mac Arthur, Theodore Roosevelt, Pablo Picasso.

Střelec f

Klíčové termíny – chápu, přeháním. Pohyblivý oheň. Vládce Jupiter. Abstrakce, proces syntézy a univerzalizace. Filozofie, náboženství, inspirace, idealismus, vysokoškolské vzdělání. Nadšení, upřímnost, štědrost, odvaha, spravedlnost, blahosklonnost, dobrodružnost, ušlechtilost, chlubivost, žvanivost, přehánění, nedostatek taktu. V HA znamená abstraktní myšlení a myšlení fungující ve společenské sféře. Kulturně společenské, politické a náboženské záležitosti.

Slavní Střelci : Ludwig van Beethoven, Winston Churchill, Mark Twain, Walt Disney, Frank Sinatra, papež Jan 23.

Kozoroh g

Klíčové termíny – přikazuji, zakazuji. Základní země. Vládce Saturn. Princip společenské funkce, proces dosahování společenského postavení a energii užívanou ke kolektivním, společenským účelům. Odpovědnost, hospodárnost, oddanost, smysl pro povinnost, konkrétnost, střízlivost, důvěryhodnost, organizační schopnosti, plánovitost, touha po moci, společenské ambice a ctižádost, konservatismus, reakčnost, nesmiřitelnost. V HA znamená dosažení společenského postavení nebo duchovní identity.

Slavní Kozorohové : Benjamin Franklin, Barry Goldwater, J. Edgar Hoover, Jana z Arku, Johannes Kepler, Martin Luther King, Rudyard Kipling, Mao Ce Tung, Isaac Newton, Richard Nixon, Louis Pasteur, Edgar Allan Poe, Gustáv Husák

Vodnář h

Klíčové termíny - vím, křivdím. Pevný vzduch. Vládce Saturn (biologická úroveň) a Uran (vyšší úrovně) Společenské projevy, proces vyjadřování společenských postojů a energii k tomu užívanou. Věda, umění, genialita, politická hnutí a revoluce, humanitární záležitosti, skupinové a kolektivní ideály. Tolerance, humanismus, nekonvenčnost, originalita, smysl pro bratrství, nezávislost, vynalézavost, optimismus, zaměření na budoucnost, fanatismus, dogmatismus, výstřednost, nepraktičnost, rebelantství, nezodpovědnost. Týmová práce. Kolektivistické myšlení. Sem patří i nacismus, komunismus, hnutí 60.let, kulty a sekty, Orwellova Oceánie. V HA znamená schopnost tvořit a vyjadřovat se v širším společenském a kolektivním kontextu.

Slavní Vodnáři : Lewis Carroll, Charles Darwin, Charles Dickens, Abraham Lincoln, Charles Lindbergh, Paul Newman, Ronald Reagan, Franklin D. Roosevelt.

Ryby i

Klíčové termíny – sním, věřím. Proměnlivá voda. Vládce Jupiter (biologická úroveň) a Neptun (vyšší úrovně). Opětovné změny v osobním zaměření, osobní a společenské konflikty a psychickou energii. Mysticismus, ESP, senzibilita, zbožnost, změněné stavy vědomí, hypnóza, trans, alkohol, drogy. Citlivost, intuice, obětavost, jemnost, soucit, imaginace, poesie, proměnlivost, lenost, nespolehlivost, zlozvyky, nervozita, sklíčenost, deprese. V HA znamenají individuální a kolektivní nevědomí, slitování a čistotu.

Slavné Ryby : Frederic Chopin, Enrico Caruso, Edward Kennedy, Albert Einstein, Elizabeth Taylorová, Světlana Stalinová, Michelangelo, George Washington

Komentáře

Celkem 0 komentářů

 • Neregistrovaný uživatel

  Jméno: Přihlásit se

  Blog:

  Obsah zprávy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovězte na otázku: Co je dnes za den?Návštěvní kniha