Magie & NadpřirozenoTo, co jest uzamčené za pomyslnými branami světů (+18)

Domy - teorie (Astrologie IV.)

Publikováno 10.07.2015 v 20:45 v kategorii Astrologie a posvátná geometrie, přečteno: 116x

http://cernaluna.sweb.cz/astrokurs/ Charakteristika jednotlivých domů v Astrologie I.

Domy horoskopu

Kromě pohybu okolo Slunce se Země otáčí okolo své osy. Během 24 hodin se vystřídá noc i den a nad obzor vystoupí postupně všechna znamení zvěrokruhu. V každém okamžiku a na každém místě zemského povrchu protíná obzor ekliptiku v určitém bodě zvěrokruhu na východě (to je Ascendent, AS) i na západě (Descendent, DS) a určitý bod zvěrokruhu je vždy protnut místním poledníkem nad obzorem (Medium Coeli, MC, střed nebes) i pod obzorem (Immum Coeli, IC, hlubina nebes). Spojnice AS-DS a MC-IC jsou dvě základní osy horoskopu, které dělí horoskop na čtyři kvadranty.Každý z těchto kvadrantů se dále dělí na tři další úseky. Vzniká tak systém dvanácti astrologických domů. Tyto domy jsou nejindividuálnější částí horoskopu. Planety umístěné ve znameních nám udávají a naznačují naše sklony, možnosti, talenty i omezení a to tak, jak se bude projevovat charakteristika dotyčné planety v dotyčném znamení. Umístění v domech nám naznačí, v jaké životní oblasti se bude tato kombinovaná charakteristika planety ve znamení projevovat.

Různé systémy domů

Výpočet os horoskopu je stejný ve všech systémech. Ale další dělení je složité a existuje mnoho systémů výpočtu. Spory o tyto metody nejsou vyřešeny a představují to místo v astrologickém systému, které je kritiky astrologie nejčastěji napadáno.

Nejjednodušší je systém stejných domů (ekvální), kde ascendent je hrot 1. domu a všechny domy jsou stejně dlouhé, 30 stupňů. V tomto systému MC se zpravidla nekryje s hrotem 10. domu. Tento způsob se často používá např. v německé astrologii.

Další používané systémy jsou Campanův, Placidův, Kochův a Regiomontanův. Způsob výpočtu v těchto systémech je velmi složitý a nebude předmětem našeho zájmu. Tyto systémy mají tu nevýhodu, že přibližně od 60. stupně zeměpisné šířky nefungují.

V našem kursu budeme používat systém Placidův, Campanův a zčásti i ekvální. Ve všech kvalitních astrologických programech lze různé systémy výpočtu domů nastavit.

Význam planet ve znameních a domech

Slunce – poloha Slunce je určující činitel pro dělení ekliptiky, jeho postavení ve znameních odpovídá charakteristice jednotlivých znamení.

Slunce v domech

1. vitalita, nadšení, hledání identity, iniciativa, sebedůvěra

2. zájem o finance a majetek, touha po hmotném úspěchu, výkonnost, hrabivost

3. sdílnost, zvídavost, shromažďování a předávání informací písemnou nebo mluvenou formou, dobrý student nebo učitel

4. domáckost, silný vliv tradice, domova, rodiny

5. magnetismus, tvorba, spontánnost, láska k dětem, slasti, romantismus, vášně

6. soustředění na práci, zájem o zdraví, služba, nebezpečí přepracování

7. vlídnost, otevřenost, potřeba partnerských vztahů

8. regenerace, intenzivní prožitky, léčitel, okultista, sexuální zaměření

9. odvaha, růst na všech úrovních, zejména duševní a duchovní, zájem o exotické a daleké

10. zodpovědnost, touha po slávě a uznání, úspěchu, ambice, autoritářství

11. skupinové aktivity, týmová práce, zaměření na budoucnost, rebelie

12. uzavřenost, šedá eminence, samotářské sklony, zasněnost

Luna ve znameních

· Beran – agresívní emocionalita, vznětlivost, netrpělivost, touha po dobrodružství

· Býk – emocionální stabilita, touha po klidu a jistotě, oddanost, majetnické sklony

· Blíženci – proměnlivé emoce, těkavost, potřeba dělat několik věcí najednou

· Rak – citlivost, smysl pro rodinu, nevýbojnost, bázlivost

· Lev – dramatické vyjadřování citů, touha po rozkoši, štědrost, tvořivost, touha

· Panna – pracovitost, pořádkumilovnost, malá sebedůvěra, skepse

· Váhy – kultivované emoce, potřeba vztahu, touha po kráse, potřeba podpory druhých

· Štír – citová náruživost, i rezervovanost, vhled, touha po moci, žárlivost

· Střelec – vznešené, idealistické city, hledání pravdy, naivita, cestování

· Kozoroh – emocionální rezervovanost, smysl pro formu, vážnost, hospodárnost

· Vodnář – citový odstup, sklon k výstřednostem, vynalézavost, potřeba společenství

· Ryby – přecitlivělost, subjektivita, sentimentalita, mysticismus, únikové sklony

Luna v domech

1. vysoká vnímavost k prostředí, imaginace, plachost, proměnlivé nálady, citová nevyrovnanost

2. shánčlivost, potřeba materiálního zabezpečení, proměnlivá materiální situace

3. myšlenkové pochody ovlivněné emocemi, literární schopnosti, zvědavost, fantazie a inspirace

4. láska k domovu, tradici, rodině, vlasti, bohatý vnitřní život, imaginace, sklon k samotě

5. romantismus, teatrálnost, dramatická osobnost, láska k dětem, rozkoším,tvorbě

6. změny v zaměstnání, potřeba sloužit, lehké nemoci, přizpůsobivost, potřeba být užitečný

7. empatie, citová závislost na druhých, potřeba být oblíbený

8. intenzívní citový život, potřeba bezpečí, zájem o sex a lásku, morbidní fantazie

9. náboženské cítění, filozofie, touha po vzdělání, poznání a cestování

10. potřeba uznání, změny v povolání, život pod dohledem veřejnosti

11. skupinová aktivita, zájem o politiku, mnoho přátel

12. osamělost, uzavřenost, bohatý snový život, senzitivnost, mysticismus, práce o samotě

Merkur ve znameních

· Beran – myšlení a řeč ostré, netrpělivé, primitivní, impulzívní, krátká paměť

· Býk – myšlení a řeš konkrétní, důkladné, realistické, konzervativní, obchodní zdatnost

· Blíženci – myšlení a řeč rychlé, vtipné, břitké, nesoustředěné, jazyky, novinky v obchodě

· Rak – myšlení intuitivní, ovlivněné imaginací, vnímavý, empatie

· Lev – myšlení dramatické, velkorysé, pozitivní, herec, krasořečník

· Panna – myšlení analytické, kritické, metodické, praktické, logické, detaily

· Váhy – myšlení objektivní, diplomatické, kompromisy

· Štír – myšlení pronikavé, vhled, hloubání a badatelství, ironie a sarkasmus

· Střelec – myšlení nezávislé, pokrokové, přímé, teoretické

· Kozoroh – myšlení vážné, spořádané, metodické, trpělivé, odpovědné, ambiciózní

· Vodnář – myšlení a vyjadřování nezávislé, originální, geniální, abstrakce, inteligence, technologie

· Ryby – myšlení poetické, imaginativní, matematické, senzitivita, medium, duchem nepřítomen

Merkur v domech

1. vnitřní tlak ke komunikaci, řečník, literát, obchodník, intelektuál

2. myšlenky se zabývají hodnotami, obchodem, financemi, vychází z toho, co může získat

3. dobré vzdělání a vyjadřovací schopnosti, snaha se vzdělávat a učit, literatura

4. intelektuální rodina, studijní zájem o rodinu, vlast, tradice

5. umělec, dramatik, spekulant, intelektuální zábavy, komunikace s dětmi

6. systematické myšlení, podnikatel, intelektuální práce, zdravotní zájmy

7. komunikace s druhými lidmi, obchodní jednání

8. snaha jít do hloubky, intelektuální zájem o magii, sex, využívání objevů druhých lidí

9. neustálé vzdělávání, filozofie, obchod se zahraničím

10. potřeba ovlivňovat, posluchači, intelektuální povolání

11. intelektuální týmová práce, zájem o budoucnost, sociální inženýrství

12. využívání snů a nevědomé inspirace, opatrnost v myšlení, šedá intelekt. eminence

Venuše ve znameních

· Beran – přitažlivost, vášnivost, agresivita, překvapivé jednání, nedostatek taktu

· Býk – věrnost, vřelost, zdravá smyslnost, stálost

· Blíženci – živá komunikativnost, veselost, přátelskost, společenskost, vrtkavost

· Rak – láska k domovu a dětem, oddanost, jemnost a starostlivost, plachost a majetnické sklony v citech

· Lev – tvorba, romantismus, láska k životu, přepychu, sex appeal, potřeba vynikat a být oblíbený

· Panna – zdrženlivost, výlučný vkus, skrytá smyslnost (tichá voda která mele břehy)

· Váhy – snášenlivost, atraktivnost, šarm, estetika, diplomacie, laskavost, vytříbené rozkoše, lenost

· Štír – vášnivost, svůdnost, rezervovanost, podezíravost, žárlivost, smyslnost

· Střelec – sebedůvěra, láska k cestování a dobrodružství, nemá rád závazky

· Kozoroh – obětavost, oddanost, vážnost, ambice, přísná, drsná, krutá krása

· Vodnář – odstup, platonické, kamarádské vztahy, stádnost, chlad, lhostejnost

· Ryby – soucit, nesobecká láska, hudba, poezie, jemnost, něžnost, přecitlivělost

Venuše v domech

1. okouzlující vzhled, šarm, přitažlivost, sebedůvěra, společenskost, laskavost, láska k přepychu, rozkošnictví, lenost

2. láska k hmotným záležitostem, umělecký talent, finanční úspěch, příjemná práce v příjemném prostředí, materialismus

3. intelektuální vkus, literatura, dar přesvědčit, smířlivost

4. laskavost, budování komfortního domova

5. společenský život, tvorba, láska k dětem, tvůrčí nadání

6. láska k práci, touha být užitečný, práce v módě

7. touha po harmonii a oblíbenosti, společenském ocenění, šťastné manželství

8. erotika, léčitelství, okultismus, smyslnost

9. láska k rozšiřování obzorů, cestování, náboženství a filozofii

10. úspěch ve finančním nebo uměleckém světe, reklama, vysoká životní úroveň

11. přátelskost, spol. aktivity, přátelé v uměleckých a finančních kruzích

12. plachost, láska k soukromí, sociální uvědomění, mediumní sklony

Mars ve znameních

· Beran – energie, dynamika, rázné činy, agresivita, rozhodnost, odvaha

· Býk – vytrvalost, vitalita, odolnost, sexuální zemitost

· Blíženci – argumentace, čtenářská vášeň, obchodní zdatnost (schopnost se prodat)

· Rak – imaginace, intuice, snaha vlastnit a ovládat svého partnera

· Lev – hrdost, pýcha, sexappeal, vůdčí povaha

· Panna – ukázněnost, strategie, píle, pracovitost, neschopnost projevit vztek, nervozita

· Váhy – touha po spravedlnosti, sociální cítění, boj za mír

· Štír – výbušnost, energie, dobré regenerační schopnosti, touha po moci, podezíravost, žárlivost

· Střelec – nadšení, sebedůvěra, rád se toulá venku, láska k cestování

· Kozoroh – sebeovládání, vytrvalost, budování, exekutiva, panovačnost

· Vodnář – revoluční zanícení, společenské snahy, převraty

· Ryby – neklid, přecitlivělost, romantismus, křižácký duch

Mars v domech

1. energičnost, odvaha, síla, snaha prosadit se, agresivita, soutěživost

2. pohotovost, rezervní energie, schopnost vydělat a rozházet peníze

3. bojovné vystupování, prosazování se slovy, vášnivý debatér

4. silný vztah k domovu, změny pobytu, nevědomý hněv na matku

5. touha po dětech, vášnivost, tvůrčí duch, láska k rozkoším, nesnese prohru

6. láska k práci, vášeň pro pořádek, touha být užitečný, potíže se zdravím

7. činorodost, hádky, pře, energie spotřebovaná na vztahy

8. vřelost, silné erotické založení, magie, sex, okultismus, smrt, touha po potomcích

9. dobrodružství, stálé vzdělávání, ctižádost, cestování

10. ctižádost, ambice, touha dosáhnout vrcholu zvláště v martických povoláních (armáda)

11. práce na sociálním a politickém poli, průzkum, týmová práce, mnoho přátel ale i hádek

12. činnost v pozadí, omezená energie, potlačovaný vztek, chronická onemocnění

Jupiter ve znameních

· Beran – nadšení, nezávislost, sebedůvěra, dobré využívání příležitostí, egocentrismus, drzost

· Býk – zdravá smyslnost, obchod a finance, materiální úspěchy

· Blíženci – kolísavost, hovornost, zvědavost, mnohostrannost, racionalismus, literatura a intelektuální činnost

· Rak – velkorysost, štědrost, smysl pro rodinu, citlivost, sebeospravedlňování

· Lev – bujnost, vůdcovství, ušlechtilost, neukázněnost, nevázanost

· Panna – svědomitost, pečlivost, smysl pro detail, lenost, nebezpečí přepracování

· Váhy – pohostinnost, takt, družnost, altruismus, estetika, fair play, strach ze samoty

· Štír – vytrvalost, bystrý úsudek, inteligence, ironie

· Střelec – umírněnost, oduševnělost, optimismus, velkorysost, touha poznávat a cestovat, humor, lehkomyslonost

· Kozoroh – ctižádost, konzervatismus, těžká práce

· Vodnář – tolerance, humanismus, veřejné blaho, revolucionář

· Ryby – universalita, oduševnělost, sebeobětování, představivost, obraznost

Jupiter v domech

1. optimismus, veselí, sebedůvěra, velkorysost, přeceňování sebe sama

2. prosperita, sympatie, příjmy z vyučování, možnost dobrat se jmění ve zralém věku

3. dobré vzdělání, sdílnost

4. Úspěch ve zralém věku, děti neopouštějí domov, domáckost, hlava rodiny

5. mnoho milostných vztahů, láska k dětem, tvorba, dramatičnost

6. láska k práci, práce ve zdravotnictví, filantropie a charita

7. bohatý citový život, šťastné manželství, mnoho vztahů a spojení, zisk z druhých lidí

8. pozitivní postoje a filozofické akceptování sexu a smrti, pronikavost, nápaditost, bystrost, pohotovost

9. svědomitost, sebevzdělávání, vysokoškolské vzdělávání

10. profesionální a společenský úspěch, pocty, vůdčí, ambiciózní typ

11. shovívavost, profesionální kontakty, vysoké aspirace a ideály

12. duchovní zkušenosti, malá sebedůvěra, činnost v pozadí

Saturn ve znameních

· Beran – vynalézavost, ctižádostivost, zdrženlivost, vytrvalost, úspěch když je, tak pozdní

· Býk – trpělivost, vytrvalost, hospodárnost, lakota, konservatismus

· Blíženci – systematičnost, badatel, vědec, analýza a teorie, intelektuální kázeň

· Rak – oddanost rodině, vlasti, národu, pedanterie, skrývání citů

· Lev – tvůrčí kázeň, pýcha, strnulost, přísnost, neústupnost

· Panna – obezřetnost, prozíravost, detailnost, důkladnost, perfekcionismus, píle, pracovitost

· Váhy – rozvážnost, racionalita, plánování, nedostatek spontánnosti

· Štír – rozhodnost, pronikavá mysl, silná vůle, hlubinné výzkumy, neodpouští a nezapomíná, okultní sklony spojené se systematičností a disciplínou

· Střelec – duševní a duchovní kázeň, morální bezúhonnost, diplomatická kariéra (spojení cestování a nutné kázně), učitel

· Kozoroh – organizační schopnosti, zodpovědnost, vážnost, touha po moci, energie, málo sentimentu, výrazné postavení této planety

· Vodnář – odpovědnost před budoucností, technologie, organizace, skupinová, týmová práce, houževnatost

· Ryby – obětavost, oddanost lidstvu, spojenectví ideálu a pevnosti, život v ústraní

Saturn v domech

1. Přemýšlivá, konzervativní a stálá povaha. Předvídavost, vytrvalost. Smysl pro omezení, zvládání překážek.

2. Hospodárnost, obavy o majetek a peníze, shromažďování prostředků, strach z chudoby, někdy i finanční problémy. Jmění ve stáří.

3. Kázeň, svědomitý student nebo učitel, výchova osobami pokročilého věku. Literární a vědecká činnost zaměřená na dějiny.

4. Zodpovědnost za rodinu, vlast, národ, kázeň, strach ze stáří. Možnost rodinných strastí, problémy s rodiči, u žen problémy s otcem.

5. Umělecká ctižádost, zodpovědnost k dětem, bezdětnost, neplodnost

6. Zdatnost, píle, pracovitost, zdravotní problémy z přepracování

7. Pevné, stálé vztahy, zejména ke starším lidem, těžkosti v mezilidských vztazích, pozdní sňatek, sňatek se starší osobou

8. Potlačení sexuality, strach ze smrti, pomalá smrt, zodpovědnost za cizí záležitosti

9. Strach z neznámého, stále vzdělávání, kázeň a píle v duchovní oblasti

10. Ctižádost, autorita, úspěch po dlouhé a systematické práci, osudové zvraty

11. Možnost politické kariéry ( v případě dobrého ozáření), zodpovědnost před přáteli a společností. Přátelé mezi staršími lidmi.

12. Chronická nemoc. Strastiplné stáří. Odloučení a osamělost.

Uran ve znameních

· Beran – Nonkonformismus. Boj za altruistický cíl. Originalita. Vliv sociální skupiny

· Býk – Ekonomické reformy, revoluce v hodnotovém systému, kariéra v zemědělství, finanční zvraty

· Blíženci – Vynalézavý novátor a reformátor, revolucionář – intelektuál.

· Rak – Rozbití tradičních rodinných hodnot, umíněnost, náhlé opuštění domova, neukázněnost, vzpurnost.

· Lev – Vzpoura proti otci, osvobození, nekonvenční vzhled a názory, děti jsou originální, vynalézavý duch ve výuce, na burze, ve hrách.

· Panna – Ekologie, alternativní medicína,nové technologie, boj za sociální spravedlnost, odborářství

· Váhy – Rozbití tradičních forem manželství a mezilidských vztahů, novátorství v politice nebo umění

· Štír – Sexuální revoluce, nový přístup ke smrti, zkoumání posmrtného života, silná vůle.

· Střelec – Duchovní a intelektuální pokrok, revoluce, antixenofobie, piloti meziplanetárních lodí nebo jejich výuka.

· Kozoroh – Nové metody, vzpoura proti autoritě ( a event. ustavení autority nové), politika

· Vodnář – Boj za morální cíl, osvobození, svobodymyslnost, reforma, náhlé plány.

· Ryby – Vize, idealismus, útěk ze skutečnosti, tvůrčí činnost v oblasti skrytých věcí.

Uran v domech

1. Nápadná potřeba svobody, originalita, výstřednosti, potřeba změn

2. Změny ve finanční a ekonomické situaci, nekonformní hodnotový systém.

3. Vynalézavost, intuice, originální spisovatelé a vědci, scifi

4. Změny pobytu, rozbité rodinné zázemí, citová nestálost

5. Nekonformní tvorba, nové přístupy ve vztahu k dětem, dobrodružství

6. Touha po nezávislosti v zaměstnání, změny zaměstnání, potřeba pracovat vlastním způsobem

7. Potřeba svobody ve vztazích, podivné vztahy, nebezpečí rozvodů a rozchodů

8. Experimenty v oblasti sexu, nečekané krize, léčitel

9. Nová náboženství, duchovní experimenty, abstraktní myšlení

10. Neobvyklé povolání, astrolog, moderní věda u umění

11. Revoluční, utopické myšlenky, nekonformní a podivní přátelé, stimulace od skupin

12. Tvůrčí samota, originální badatelské metody, duchovní zkušenosti podivuhodného původu, nebezpečí letecké havárie

Neptun ve znameních

· Beran – Martova energie se dává do služeb Neptuna. Boj za nějaký ideál. Víra, inspirace

· Býk – Věštecký duch, smyslná povaha. Záliba v umění, hudbě.

· Blíženci – Inspirace, poesie. Studium (Blíženci) mysticismu (Neptun).

· Rak – Vnímavý, přemítavý duch, nebezpečí alkoholismu v rodině při špatném ozáření.

· Lev – Srdeční iluze, vztahy na dálku, božství v srdci, hermetické nauky, ufologie

· Panna – Spojení práce s inspirací, intuicí a snem. Prorocké schopnosti

· Váhy – Nové umělecké ideály, intuitivní a poetický temperament. Nejasné manželství

· Štír – Okultní nadání, erotika, neviditelné síly ve službách tvořivosti.

· Střelec – Tvůrčí nadšení ve službách ideálu. Náboženský nebo filozofický ideál

· Kozoroh – Schopnost koncentrace, duchovní cíle

· Vodnář – Služby ideálu a božství, blesk ve službách utopie

· Ryby – Idealismus, víra, modlitba, silné náboženské zanícení

Neptun v domech

1. Zasněnost, senzitivita, inspirovanost, imaginace

2. Nepraktičnost, intuitivní hodnotový systém, zmatky ve financích, sklon nevyužívat příležitostí

3. Vědy zabývající se psychikou, jasnovidnost, poezie

4. Rodina podléhá iluzi, možnost života u moře, umění a hudba v rodinném kruhu, citová nevyrovnanost, rozpad rodiny

5. Deziluze v lásce. Potrat. Umění a inspirace v kombinaci s náboženstvím

6. Zaměstnání, kde je třeba inspirace a fantazie, těžko diagnostikovatelné choroby

7. Neptunský partner. Neporozumění druhým. Partneři umělci, matematici, hudebníci, partner může být alkoholik

8. Okultismus, mysticismus, podivná sexualita, smrt otravou léky, plynem, anestézií, alkoholem, drogami

9. Mystik, náboženský fanatik, intelektuál

10. Umělecká kariéra, postavení těžící z intuice.

11. Velkomyslnost, idealismus, vizionářství, utopie, možnost zklamání v plánech

12. Vysoká sensitivita, bohatý vnitřní život, alkohol, drogy, šílenství, náboženství

Pluto je velice pomalé, v individuálním horoskopu má smysl zkoumat jen postavení v domech, jeho postavení ve znameních ovlivňuje život celé generace

Pluto v domech

1. silná osobnost, autorita, dodává sílu, napojení na kolektivní nevědomí

2. Posedlost penězi, tendence shromažďovat, vynalézavost

3. Pronikavý úsudek, kritičnost, tlak ke komunikaci, osamělé dětství

4. Silný vztah k domovu, rodině, vlasti, národu, tíživé rodinné prostředí, změny v životě

5. Nutkavá tvorba, silný cit k dětem, posedlost slastí, hazard

6. Posedlost prací, zdravím, čistotou, dietami

7. Působí na davy

8. Posedlost sexem, smrtí, okultismem, síla v kritických situacích, léčitelské schopnosti

9. Intelektuální vůdce, duchovní a náboženská transformace, fanatismus

10. Touha po moci, politika, tajná činnost, špionáž, krize v kariéře

11. Sklon dominovat ve skupinách a mezi přáteli, nebezpečí zrady, skupinová terapie

12. Sklon k nádorovým onemocněním, virovým, pohlavním. Intenzívní vnitřní život. Snaha změnit svoji osobnost

Pluto ve znameních – vliv na generace

· Blíženci – Posilování skrze komunikaci. Generace narozená v letech 1884-1913 . Zrození nových prostředků komunikace – telefon, automobil, letadlo

· Rak – Posilování skrze péči. Generace nar. v letech – 1912-1939. Generace , která byla svědky první a druhé světové války. Zvýšená citlivost na celistvost domova. Kontakty s mocí.

· Lev – Posilování skrze tvorbu. Gen. 1938-1958. Vynález jaderné energie, globální psychodrama a reakce na ně, Beatles, vstup lidstva do kosmického věku

· Panna – Posilování skrze analyzování. Generace let 1956-1972. Změny stravovacích návyků. Zavádění antikoncepce a kontroly porodnosti. Růst byrokracie, umožněný rozvojem počítačů. Systemizace všeho.

· Váhy – 1971-1984 Posilování skrze vztahování se. Revoluční změny v manželství. Vyrůstání v neúplné rodině. Nejistota ohledně vztahů. Anorexie. Plastické operace. (Pluto posedlý Vahami, vzhledem)

· Štír – Posilování skrze touhu. Gen. 1983-1995 Svědectví špatného zacházení lidstva se svěřenou mocí. Ekologické problémy. Objevení se kruhů v obilí. Přijetí faktu, že existuje inteligence mimo Zemi. Úmrtí kojenců ve spánku (Pluto – smrt)

· Střelec – Posilování skrze hledání. Gen. 1995-2008. Spojování světových náboženství a synkretismus. Příprava na zrod nového světového náboženství. Příprava Nového Věku. Atlantida čeká na svého Schliemanna. Překonání středověku. Oblouk, spojnice mezi starověkem a Novým Věkem.

Černá Luna ve znameních

· Beran – živá smyslnost, vášnivost

· Býk – Stálá smyslnost, může poškodit finance nebo naopak zištnost poškozuje smyslnost

· Blíženci – Spiritualizace smyslnosti, zjemnění, milostná korespondence, erotická četba, literární erotická tvorba

· Rak – Brzké objevení smyslných rozkoší

· Lev – Smyslnost sublimuje do umělecké tvorby, je ovládána vůlí

· Panna – Potlačení smyslnosti, neurózy plynoucí z tohoto potlačení, citové konflikty

· Váhy – Možnost umělecké kariéry, kde smyslnost hraje roli. Uměřenost

· Štír – Plné uvolnění stavidel smyslnosti. Sexuální úchylky. Umělecká tvořivost

· Střelec – Přiměřené vyjadřování smyslnosti, umírněnost, záliba v exotice

· Kozoroh – Opožděná, potlačená smyslnost. Zábrany ze strany rodičů. Silné potlačení

· Vodnář – Pohlavní výchova, šíření nových postojů k erotice, spojení s výukou, absence předsudků.

· Ryby – Utajovaná smyslnost, nevěry

Charakteristika jednotlivých domů v Astrologie  I.

Komentáře

Celkem 0 komentářů

 • Neregistrovaný uživatel

  Jméno: Přihlásit se

  Blog:

  Obsah zprávy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovězte na otázku: Co je dnes za den?Návštěvní kniha